Waterplanten

Waterplanten hebben zich aangepast aan een tijdelijk of continu submers (onderwater) bestaan. Ze groeien in een dusdanig vochtige omgeving waar andere planten niet kunnen overleven. Zoals hun emers (bovenwater) groeiende tegenhangers zijn ze afhankelijk van licht, koolstof, mineralen, spore-elementen en vitaminen. Door deze behoeftes spelen ze een belangrijke rol in het evenwicht van natuurlijke wateren. Ze nemen koolstof (uitgestoten door vissen en bacteriën) op voor hun fotosynthese en vervangen deze door zuurstof. Ze onttrekken nitraten, fosfaten en andere elementen uit het water en gebruiken dit voor hun groei.

Verder zijn ze belangrijk voor het voortbestaan van diersoorten. Ze voorzien deze van voedsel, schuilplaatsen en broedgelegenheden.

Waterplanten onderscheiden zich in de volgende hoofdgroepen:

  • Waterlelies
  • Oever- en moerasplanten
  • Zuurstofplanten
  • Drijfplanten

Wij hebben in al deze groepen een groot assortiment en kennis.

Neem contact met ons op

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

Hulp voor:
Hulp voor:
Hulp voor:
Hulp voor:
Hulp voor:


Zijdeweg 26 • 2811 PC • Reeuwijk • Tel: 0182-392705 • 06-22936114 • E-mail: info@waterplantenspecialist.nl

Zijdeweg 26
2811 PC  Reeuwijk
Tel: 0182-392705 • 06-22936114
E-mail: info@waterplantenspecialist.nl

© 2010 Waterplatenspecialist van der Werf | Realisatie: Arco