Wat zit daar nou in die sloot bij Den Hoek?

Groene weilanden en lange rechte sloten zo ver het oog reikt.
Dreigende grijsblauwe wolkenluchten erboven.
Regen, wind en zo nu en dan een zonnetje….
En wie goed kijkt zag daar afgelopen weken iets, dag in dag uit, ergens in een sloot, midden in die polder in de Krimpenerwaard.
En wie nog beter kijkt ziet dat het Waterplantenspecialist Van der Werf is!

Aanplant natuurvriendelijke oevers
Provincie, gemeente, hoogheemraadschap, agrarische partijen en natuur- en recreatieorganisaties realiseren in Den Hoek extra veenweidenatuur.
Afgelopen weken zijn we in weer en wind aan de slag met het aanplanten van meer dan 5 kilometer natuurvriendelijke oever.
Daar hebben we ondertussen al de helft van aangelegd.

Bijdrage aan natuurontwikkeling
Het is een mooi project dat op veel vlakken bijdraagt: door deze natuurontwikkeling neemt de bodemdaling af, de waterkwaliteit verbetert en verdwenen planten en dieren kunnen weer terugkeren. We zijn er trots op dat we door de aanleg van natuurvriendelijke oevers hieraan kunnen bijdragen.

Riet en Lisdodde voor een moerassige overgang
We planten hier Riet (Phragmites australis) en Lisdodde (Typha angustifolia) aan. Dit zijn twee sterke inheemse pionierssoorten.
Ze vormen een moerassige overgang tussen het water en het land. In de luwte van het riet en de lisdodde ontstaat een milieu waar zich allerlei soorten planten en dieren kunnen vestigen.
Daarnaast zorgt de moerassige overgang langs de sloten voor een ecologische verbindingszone tussen de verschillende gebieden, waar dieren zich veilig kunnen verplaatsen.

Bijzondere bescherming tegen vraat
Ook bijzonder aan dit project is de manier waarop de jonge aanplant wordt beschermd tegen vraat. Vraat door vogels kan een gehele aanplant vernielen!
In Den Hoek is ervoor gekozen om stevige kooi-achtige constructies (procrate) over jonge aanplant te plaatsen. Interessant is dat deze constructies zijn gemaakt van biologisch afbreekbaar materiaal uit afvalstromen. Na een aantal jaar, wanneer de planten goed gevestigd zijn, breekt de constructie vanzelf af zonder dat er schadelijke stoffen in het milieu komen.

 

Aanplanten en beschermen van de NVO, Den Hoek

 

Zoekt u een ervaren partij voor de aanplant van een natuurvriendelijke oever? Neem gerust contact op, we helpen u graag!