Onze diensten

Wij kunnen u van dienst zijn op het gebied van ontwerp, advies, begeleiding, realisatie, onderhoud en het maken van beplantingsplannen.
Voor allerlei soorten waterpartijen, zoals spiegelvijvers, koi-vijvers, zwemvijvers, natuurlijke vijvers, moderne vijvers, natuurvriendelijke oevers (NVO) en ook voor het vergroenen van waterpartijen en sloten bij bedrijventerreinen.

Ontwerp en advies

Het begint met een goed ontwerp!
Een vijver, waterpartij of natuurvriendelijke oever is een prachtige toevoeging aan uw tuin of omgeving. Water brengt leven!
Aan de basis van een mooie waterpartij staat een goed ontwerp. Niet alleen om tot een mooi geheel te komen, maar ook om een goede balans in de waterkwaliteit te krijgen én te behouden.
Door in de ontwerpfase de juiste keuzes te maken kunnen veel problemen in een later stadium worden voorkomen. Waterplantenspecialist Van der Werf kan uw waterpartij of natuurvriendelijke oever volledig voor u ontwerpen of u adviseren tijdens uw eigen ontwerpproces.

Zijn er problemen met uw bestaande waterpartij? Ook in dit geval kunnen we u met raad en daad bijstaan.

Begeleiding en realisatie

Waterplantenspecialist Van der Werf kunt u ook inschakelen om een aanplant te begeleiden.
Zo zijn we bijvoorbeeld betrokken bij de aanplant in Dierentuin Amersfoort en bij burgerparticipatieproject Groene Buurten (Amsterdam).

Onderhoud

Elke waterpartij heeft een zekere mate van onderhoud nodig, afhankelijk van de fase en conditie waarin de waterpartij of oever zich bevindt, het ontwerp en eventuele verstoringen. Onderhoud zorgt ervoor dat uw vijver of oever in goede conditie blijft en verstoringen in de balans tijdig worden gesignaleerd en ondervangen.

Waterplantenspecialist Van der Werf kan dit onderhoud als geen ander voor u uitvoeren.

Afhankelijk van uw wensen en wat uw vijver/oever nodig heeft kunnen we incidenteel tot meerdere keren per jaar langskomen voor het onderhoud. Werkzaamheden die we kunnen verrichten zijn bijvoorbeeld het reinigen van de bodem, verwijderen van alg, snoeien, verzorgen, vervangen en aanvullen van waterplanten, verwijderen van ongewenste planten, monitoren en op peil houden van de waterkwaliteit.

Vraag naar onze mogelijkheden!